„Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Par pašvaldības simboliku" un tam pievienotais paskaidrojuma raksts. Viedokļus par saistošo noteikumu projektu var iesniegt līdz 31. maijam no šo saistošo noteikumu projekta publicēšanas dienas. Viedokļus lūdzam sniegt tos nosūtot uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt nosaukumu "Par pašvaldības simboliku."

„Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma slieksni" un tam pievienotais paskaidrojuma raksts. Viedokļus par saistošo noteikumu projektu var iesniegt līdz 2023. gada 2. jūnijam no šo saistošo noteikumu projekta publicēšanas dienas. Viedokļus lūdzam sniegt tos nosūtot uz e-pasta adresi socialais.dienests@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt nosaukumu „Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma slieksni".

„Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai publiskās vietās Talsu novada pašvaldības teritorijā" un tam pievienotais paskaidrojuma raksts. Viedokļus par saistošo noteikumu projektu var iesniegt līdz 7. jūnijam no šo saistošo noteikumu projekta publicēšanas dienas. Viedokļus lūdzam sniegt tos nosūtot uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt nosaukumu "Par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai publiskās vietās Talsu novada pašvaldības teritorijā."