Šobrīd Mērsraga pagastā nav par neapbūvētiem zemes gabaltiem noslēgtu nomas līgumu.