Tūrisms Talsi Kultūra Izglītība

Lai popularizētu Latvijas lībiskās saknes un lībiešu mantojumu latviešu valodā, Latvijas kultūrtelpā un ainavā, Talsu novada pašvaldība aicina interesentus 22. un 23. septembrī uz semināru „Lībiskā un kursiskā simbioze Ziemeļkurzemē” Talsu novada muzejā, kura ietvaros gaidāmas vairākas lekcijas par lībiešu arheoloģisko vēsturi, lībiskā mantojuma saglabāšanu, lībiešu ēdienkarti, vietām un personvārdiem, kā arī lībiešu un kuršu folkloru, mitoloģiju un novadpētniecību.

Dalība seminārā bez maksas, informācija par ēdināšanas maksu tiks precizēta. Piesakies semināram zvanot +37125689921 vai rakstot inese.roze@talsi.lv 

Seminārs tiek organizēts lībiešu mantojuma gada ietvaros, kas sasaucas ar lībiešu zaļi balti zilā karoga simtgadi, kas kā viens no lībiešu simboliem iesvētīts Mazirbē 1923. gada 18. novembrī, UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu 20. gadadienu un Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāna pieņemšanu, kas iezīmē Latviešu vēsturisko zemju likuma īstenošanas sākumu un jaunu posmu Latvijas lībisko sakņu apzināšanā.

Pasākums notiek Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma projektu konkursa Kurzemes kultūras programma 2023 ietvaros.

22.09.2023 – 23.09.2023. Talsu novada muzejā

22. septembris 11.00-19.00

 • Semināra atklāšana – Eva Kārkliņa, Talsu novada domes priekšsēdētāja; Valts Ernštreits – Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītājs
 • Kurši – viena no Latvijas sentautām. Lektore Ingrīda Līga Virse, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētniece, arheoloģe
 • Kuršu bruņojums un kaujas taktika dzelzs laikmetā un viduslaikos. Lektors Artūrs Tomsons, vēstures doktors, latviešu arheologs

Pusdienas

 • Talsu arheoloģiskais komplekss vēlajā dzelzs laikmetā un viduslaikos. Lektori:  Rūta Vecmuktāne, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma glabātāja, Ingrīda Līga Virse, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētniece, arheoloģe
 • Kuršu ugunskapi ainavā: stāsts par Talsu Vilkmuižas ezera senkapiem. Lektori Inga Doniņa, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta zinātniskā asistente; Elīna Guščika, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vecākā eksperte
 • Lībiešu (tradicionālie) ēdieni mūsdienu ēdienkartē. Dženeta Marinska, kempinga un brīvdienu mājas “Ūši” saimniece

Kafijas pauze

 • Lībiskā mantojuma zīmes Ziemeļkurzemes piekrastes ainavā. Ieva Vītola, Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu insitūta pētniece, LU Lībiešu insititūta viespētniece
 • Kuršu un lībiešu 8.-12.gadsimta sabiedrība: sievietes un vīrieša statuss. Lektore Aija Piļka, vēsturniece
 • Kuršu karotāja bruņojuma paraugdemonstrējumi. Lektors Artūrs Tomsons, vēstures doktors, latviešu arheologs

23. septembris 10.00-16.30

 • Somugriskie vietu un personu vārdi viduslaiku vēstures avotos Kandavas un Talsu pilsnovados. Lektors Agris Dzenis, vēsturnieks
 • Kurzemes lībieši 19.-21. gadsimtā. Lektore Renāte Blumberga, vēstures doktore

Kafijas pauze

 • Lībiešu folklora un mitoloģija. Lektore Milda Kurpniece, Latvijas Universitātes Lībiešu institūta pētniece
 • Kuršu mitoloģijas fenomens. Lektors Ingus Barovskis, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes pētnieks

Pusdienas

 • Senās rotas – sargātājas. Lektors Harijs Jaunzems, diplomēts rotkaļa amata meistars
 • Semināra noslēgums  
Logo lībiešu gada