Kolka Mērsrags Roja
Fenderbojas Mērsragā

No 1. maija līdz 1. oktobrim Talsu novada pašvaldība nacionālas nozīmes projektā „Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivizēšanu realizēšana” sakopj piekrastes teritoriju Kolkas, Rojas un Mērsraga pagasta pludmalēs.

Visā Talsu novada pašvaldības valdījumā esošās piekrastes 85 km garumā tiek veikta Baltijas jūras un Rīgas jūras līča pludmales joslas apsaimniekošana. Pludmales josla ietver Kolkas, Rojas un Mērsraga pagasta teritorijas. Vasaras sezonā pašvaldība veic pludmales apsaimniekošanu – gan cilvēku atstāto, gan no jūras izskaloto atkritumu vākšanu, kā arī mirušo dzīvnieku savākšanu un utilizēšanu. Regulāri tiek veikta biotualešu uzkopšana pie pludmales un iztukšoti atkritumu konteineri.

Bez atkritumu apsaimniekošanas projektā ir arī iegādātas jaunas fenderbojas Mērsraga pludmalei. Savukārt līdz augusta beigām tiks izgatavoti un uzstādīti desmit drošas peldēšanas stendi „Peldēt droši” Talsu novada piekrastē. Uz stendiem būs izvietota informācija par drošu uzvedību pludmalē un ūdenī, kā rīkoties ārkārtas situācijā, par koordinātēm, kā arī kontaktinformācija palīdzības izsaukšanai. Blakus stendā tiks izvietots arī glābšanas riņķis, kas būs brīvi pieejams nelaimes gadījumā.

Piekrastes savlaicīga, regulāra apsaimniekošana ļauj radīt patīkamu vidi piekrastes iedzīvotājiem un tās apmeklētājiem, kā arī saudzēt piekrastē esošās dabas vērtības.

Talsu novada pašvaldība sadarbības līgumu Nr. 05-18/24/8 par nacionālas nozīmes projekta „Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivizēšanu realizēšana” īstenošanu ir parakstījusi 2024. gada 18. aprīlī.

vides fonds