Darbības veids
Tautas deju kolektīvi
Darbības vieta
Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrs

Vadītāja: Lolita Lipska-Meijere

Tālrunis: +371 29175472

E–pasts: l.lipskameijere@inbox.lv

Nodarbību laiks: katru otrdienu un ceturtdienu 20.00 –22.00

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Virpulis” dibināts 1983. gadā. Gadu laikā ir mainījies dejotāju sastāvs un vadītāji, taču dejotprieks un dejotgriba vieno un saista „Virpulis” dejotājus. Kolektīvu vadījuši pieredzējuši vadītāji – Ināra Uzulniece, Feodosija Utināne, Roberts Luriņš, Ingūna Fricberga. No 1996. – 2018. gadam vadīja Sarmīte Rozenberga. Vadītāja, mācot dejas, vienmēr uzsvēra īpašo odziņu: tā, lai pašiem patīk un skatītājiem mutes paliek vaļā. No 2018. gada decembra kolektīvu vada Lolita Lipska – Meijere.

Mēģinājumi notiek divas reizes nedēļā Talsu pamatskolas zālē (skolas remonta laikā – Talsu tautas nama spoguļzālē). „Virpulis” tiek aicināts piedalīties kā atraktīvs deju kolektīvs  dažādos pasākumos ne tikai Latvijā, bet arī Vācijā, Zviedrijā, Turcijā. Latvijā koncertē gan Talsu novadā, gan kaimiņu novados un pagastos – Dundagā, Mērsragā, Ancē, Liepājā, Koknesē, Ērgļos, Džūkstē, Kuldīgā. Kolektīvs piedalās Dziesmu un deju svētkos, kā arī aktīvi iesaistās Laidzes pagasta sabiedriskajā dzīvē.